Gedragsverandering

gedragsverandering

Zou jij willen leren hoe je anderen nog beter kunt motiveren voor gedragsverandering?
Heb je soms ook het gevoel te ‘trekken’ aan iemand die niet open lijkt te staan voor verandering?
Of begeleid je wel eens mensen die zeggen te willen werken aan gedragsverandering en het vervolgens niet doen. Ze lijken er niet aan toe te komen, hebben andere prioriteiten of stellen het bijvoorbeeld uit… Maar hoe komt dat nu?

 

Hoe zit dat nou met gedragsverandering, waarom is het best lastig om gedrag te veranderen?

Mensen zijn ambivalent als het gaat om het veranderen van gedrag, ze twijfelen. Ons gedrag levert nou eenmaal zowel voor- als nadelen op. Zowel het huidige gedrag, als wanneer men het gedrag zou veranderen.

 

Hoor jij jouw cliënten/ klanten/ studenten of medewerkers wel eens iets zeggen in de trant van:
“Eigenlijk zou ik wel meer willen sporten, maar ik heb er soms gewoon geen energie voor.”
of “Eigenlijk zou ik wel mijn studie willen afronden, maar ik vind leuke dingen met vrienden ondernemen ook belangrijk.”
of “Eigenlijk zou ik wel wat meer inbreng willen geven in teamvergaderingen, maar ik durf niet zo goed.”

In deze uitspraken klinkt de ambivalentie door. Je hoort zowel de voor- als nadelen van het gedag en het veranderen van gedrag.
Vaak zie je dat er vooral op korte termijn voordelen zijn van het niet veranderen en op lange termijn pas voordelen van wel veranderen. Zo ook, in de voorbeelden hierboven.
En vóórdat je de voordelen van gedragsverandering gaat merken moet je het nieuwe gedrag een tijd(je) volhouden. Dat kan heel lastig zijn. Eerst door de zure appel heen bijten, voor hij lekker zoet wordt.
Daarnaast zijn we als mens nu eenmaal gewoontedieren. Iets blijven doen dat je altijd deed is makkelijk en kost minder moeite dan iets anders te gaan doen.

 

Samenvattend: gedragsverandering kost dus tijd en ook moeite!

En als laatste, niet onbelangrijk, is het soms ook lastig in te schatten of je gedrag veranderen de situatie wel verbeterd of niet. Ik heb zelf jarenlang in de verslavingszorg gewerkt en ik heb een keer iemand ontmoet die zei: “Ja maar Miranda, als ik stop met het drinken van alcohol, wat moet ik dan de hele dag gaan doen? En wie heb ik dan nog als vrienden, want al mijn vrienden drinken.”

Je weet wel wat je nu hebt, je weet niet wat je ervoor terug krijgt. Soms kun jij als begeleider wel zien dat iemand erop vooruit zal gaan als hij zijn gedrag verandert, maar voor degene zelf is het best spannend om zo’n stap te zetten. Mensen kunnen zich dus soms afvragen of het de tijd en moeite allemaal wel waard is.

Je kunt je voorstellen dat dat geen positief effect heeft op de kans op gedragsverandering!
Moeten we het dan maar loslaten? Nee natuurlijk niet! Als coach of begeleider kun jij een positieve bijdrage leveren en de kans op gedragsverandering vergroten.

 

 Hoe kun jij als coach/begeleider een positieve bijdrage leveren aan gedragsverandering?

Als coach vraag je snel naar de redenen waarom het niet lukt om te veranderen, wat ze lastig vinden aan de verandering en waar ze bang voor zijn als ze het zouden proberen.
Dat krijgt dan de aandacht. En we weten allemaal: wat je aandacht geeft groeit!
Iemand hoort zichzelf regelmatig hardop tegen jou (en dus zichzelf) vertellen waarom veranderen moeilijk is en/ of onmogelijk lijkt en raakt hierdoor juist gedemotiveerd.
Hij praat zichzelf van de verandering af.
Ons brein werkt namelijk net als Google, waar je als coach naar vraagt bij de ander, dat krijg je. De ander gaat op zoek naar de antwoorden op jouw vragen.

 

DUS wanneer jij als coach de juiste vragen en andere gesprekstechnieken toepast kun jij de aandacht richten op de redenen om WEL te willen veranderen, welke kwaliteiten ze in huis hebben om hen hierbij te helpen en wat het op zou leveren als ze het zouden proberen.

 

Welk effect zou het dan hebben op gedragsverandering van de ander als je als coach iets anders gaat doen?

Wanneer jij bewust kiest welke vragen en andere gesprekstechnieken je op welk moment in het gesprek toepast, kun jij ontlokken dat iemand gaat vertellen waarom gedragsverandering zo belangrijk voor hem/ haar is.
Iemand hoort zichzelf zeggen waarom het wel zou kunnen lukken en waarom hij/ zij dat ook graag zou willen. Hierdoor raakt diegene juist gemotiveerd en verdwijnen alle bezwaren voor de verandering uiteindelijk!

 

Hoe kun je horen of de ander daadwerkelijk dichter bij gedragsverandering komt?

Mensen kunnen dus allerlei zelfmotiverende uitspraken doen.
Deze kunnen gaan over het willen, redenen, kunnen en de noodzaak om te veranderen.
Als coach is het de kunst om samen met de ander te werken om deze uitspraken op te pikken, ze aandacht te geven en ze met regelmaat terug te geven aan de ander.
Dit met als doel iemands eigen beweegredenen voor verandering naar boven te halen én dus de kans op verandering, hiermee te vergroten.


Dit is maar een voorbeeld van hoe de methodiek Motiverende Gespreksvoering een positieve bijdrage levert aan gedragsverandering. Wil jij meer weten over deze methodiek, kijk gerust eens verder op de website voor meer informatie of neem contact op.