Gedragsverandering door training

training

Welke rol heeft een training bij gedragsverandering?

Als je iets wil leren, zoals bijvoorbeeld Motiverende Gespreksvoering (MGV), dan is dat ook veranderen van je huidige gedrag. Je past je gesprekken aan, je gaat iets anders doen dan je deed. Met als doel je gesprekken leuker, makkelijker en zeker ook effectiever te maken!

We weten allemaal dat gedrag veranderen tijd, moeite én energie kost.
Vaak denken we dat als we een training hiervoor volgen, we er zullen zijn. Maar helaas wordt trainen nogal eens overschat. Alleen een training volgen, gaat er namelijk niet voor zorgen dat je het geleerde écht gaat veranderen of toepassen. Uit ervaring weten we dat als je enkel tijdens de bijeenkomsten oefent je snel weer terug zult vallen in oud gedrag (oude patronen).

Om gedrag te veranderen of een methode zoals MGV écht eigen te maken is dus ook tijd, moeite en energie nodig! EN daar is dus eerder een traject voor nodig. De kracht van een langer durend traject wordt soms in trainingsland nog onderschat helaas.
Een training is natuurlijk een belangrijk onderdeel van dit traject. Wel een training die didactisch goed in elkaar zit natuurlijk. Er moet een logica zitten in opbouw, de doelen en de kleine stapjes er naartoe.
Om er een goed traject van te maken heb je een trainer nodig die ook buiten de training om contact met je heeft en ervoor zorgt dat jij buiten de training om ook voldoende oefenmomenten hebt. Beiden kan op vele verschillende manieren.
Vanuit MI time geloven we in het aanbieden van dit soort trajecten. Dat is dan ook de reden dat een basistraining altijd verspreid is over een paar maanden, 4 hele dagen training behelst én daarnaast ervoor zorgt dat je als deelnemer op verschillende manieren bezig blijft met de inhoud.

Ben je benieuwd hoe dit er precies uitziet? Wil je een kijkje in de keuken van MI time? Lees dan zeker verder…

 

Waarom onze 4-daagse ervoor zorgt dat je MGV écht gaat toepassen?

Er zijn 3 redenen waarom deze 4-daagse voor deelnemers zeer effectief werkt, nl:

 1. Er zijn vele verschillende leermomenten, waardoor het leerrendement hoog is;
 2. Kleine stapjes, maakt dat je resultaat ziet en blijft ‘lopen’.
 3. Het sociale aspect wordt meegenomen in het integreren van deze vaardigheid;

De opbouw van de training is o.a. gebaseerd op de ideeën van Ben Tiggelaar.
Hij heeft ‘de ladder’ ontwikkeld vanuit de ideeën vanuit de veranderpsychologie; Wat helpt als je gedrag wil veranderen?

Motiverende Gespreksvoering toepassen in je gesprekken is ook veranderen van jouw gedrag.

En gedrag veranderen is niet makkelijk, dat weten we allemaal. Ben Tiggelaar heeft wel hele goede ideeën over hoe we de kans van slagen in ieder geval drastisch kunnen vergroten.

 

Doelen stellen, gedrag formuleren en support

Doelen stellen, gedrag formuleren en nadenken over support zijn dingen die hierbij belangrijk zijn. (Ben Tiggelaar, de ladder).
Iedere trainingsdag, iedere oefening en iedere opdracht van deze 4-daagse heeft een specifiek doel. Er is over nagedacht: Waarom doen we dit en wat willen we hiermee bereiken? En sluit dit doel aan op waar we staan in de 4-daagse?
Daarnaast stel jij als deelnemer je eigen doelen t.a.v. je ontwikkeling op het gebied van MGV. Iedereen is anders en staat dus ook ergens anders in het proces. Aan het eind van iedere trainingsdag formuleer je je eigen leerdoel, met daarbij behorend concreet gedrag en de manier waarop je support nodig hebt en/of gaat vragen in je directe omgeving of bij je collegae van deze groep.

 

 1. Vele verschillende leermomenten

Verder zijn er heel veel verschillende leermomenten om deze doelen te bereiken.
Natuurlijk is om te beginnen 4 hele dagen oefenen met o.a. gerichte feedback natuurlijk meer dan 3 of 2 dagen. Meer oefentijd en meer reflectietijd.
Ook weten we allemaal dat als het nou eenmaal beter gaat als je ‘een stok achter de deur’ hebt om ‘verplicht’ nog een dag extra vrij te maken om te oefenen.
Daarnaast weten we dat veel oefenen en op verschillende manieren en verschillende momenten, bijdraagt aan het succes van het leren van een nieuwe vaardigheid (zoals MGV).
Tijdens deze basistraining oftewel dit basistraject zijn er verschillende leer- / oefenmomenten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Het lezen in het boek dat je bij de training krijgt. ‘Coachen 3.0, deel 1: MGV van Sergio van der Pluijm’. Een aanrader, een heel leesbaar boek met mooie voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast staat de theorie van MGV er in heel begrijpelijke taal goed uitgelegd en gebruikt Sergio een paar mooie ‘ezelsbruggetjes’ zoals WeRKeN en CASH-en, zodat je bepaalde dingen niet meer snel vergeet 😉
 • Tijdens de training leer je natuurlijk door de feedback van de trainer en je collega deelnemers.
 • Ook krijg je toegang tot een hele mooie verzameling met voorbeeldgesprekken die je kunt luisteren in je eigen tijd. Hierdoor leer je herkennen wat MGV wel en niet is en door te luisteren breid je bijvoorbeeld je palet aan voorbeeldvragen en reflecties snel uit.
 • En tussen de trainingsdagen door word je dan óók nog uitgedaagd om schrijfoefeningen te maken, waardoor je op een laagdrempelige manier oefent met het ‘voeren van een gesprek op papier’. Het blijkt bij het aanleren van een vaardigheid zoals MGV nl. makkelijker om het op je eigen tempo te bedenken in een schrijfoefening dan om meteen de juiste reactie te geven in een gesprek.

 

 1. Kleine stapjes zetten (gedrag formuleren)

De hele training bestaat uit kleine stapjes. De methode wordt opgeknipt in kleine deelvaardigheden en die worden heel bewust stapsgewijs uitgelegd en geoefend. Voor wie hem kent, Arie Speksnijder (een zeer gewaardeerde collega) heeft ‘de trainingsachtbaan’ ontwikkeld. Hij legt hier uit hoe een training volgens hem (en ik ben het daar helemaal mee eens) opgebouwd zou moeten zijn voor het grootste leerrendement.
Wanneer je kleine stapjes zet, zie je namelijk resultaat. Je ziet dat dat kleine stapje je lukt en dus geeft dat vertrouwen om door te ‘lopen’. Zou je te grote stappen in één keer willen zetten, dan loop je het risico dat het te moeilijk wordt en je helemaal afhaakt.
Ook herkenbaar in jouw werk als coach/ begeleider/ manager waarschijnlijk? En dat wil je bij hen ook niet, toch?!

Maar wat voor kleine stapjes dan?

 • Eerst wordt er kort theorie uitgelegd, met de nadruk op kort. Alleen datgene ‘what you need to know’ om te kunnen oefenen.
 • Daarna laat de trainer een DEMO zien van hoe dit stukje vaardigheid zou kunnen klinken. Jij als deelnemer observeert.
 • Vervolgens is het aan jullie…. Een voorbeeldsituatie wordt uitgelegd en jij noteert voor jezelf wat je zou zeggen (n.a.v. die vaardigheid). Om de beurt bespreken we jullie opties en voorzien we elkaar van feedback.
 • Daarna oefenen we de vaardigheid in een kort gesprek (vaak in twee- of drietallen), met de focus op deze vaardigheid.
 • Dit herhalen we zo met verschillende vaardigheden, totdat we er een aantal samen kunnen voegen in een combinatie oefening. Hiermee komt het steeds dichter bij de échte praktijk en het échte gesprek waarin het straks toch écht moet gaan gebeuren 😉

En natuurlijk leer je van al deze oefeningen wat al goed gaat en waar je nog aan wil sleutelen. Dat laatste neem je weer mee naar de volgende oefening om zo steeds kleine stapjes te blijven zetten.

 

 1. Het sociale aspect (support)

Ben Tiggelaar gaf het al aan in zijn ladder, support. Het helpt nu eenmaal als je dingen met anderen samen oppakt. Elkaar van feedback voorzien en elkaar ‘in beweging’ houden.
Binnen deze training uit zich dat in o.a.:

 • In tweetallen elkaars gespreksopnames beluisteren en elkaar van feedback voorzien, op een MGV manier natuurlijk. Je leert dan door te luisteren en je leert om te focussen op wat er al goed gaat. Je leert dus meteen op een MGV manier te coachen/ begeleiden. Win- win. Doordat je weet dat we elkaars gesprekken gaan luisteren, zul je zorgen dat je er één hebt opgenomen want je wil niet als enige zonder feedback komen te zitten toch?!
 • We werken inmiddels ook met een buddy systeem. Zoek elkaar (online eventueel) op tussen de bijeenkomsten door om elkaar actief te houden t.a.v. het oefenen en ontwikkelen van je skills. De (oefen)meters buiten de training om zijn nl. net zo belangrijk als de oefenmomenten binnen de trainingsdagen.
 • Na afloop van een training zijn er natuurlijk vele mogelijkheden om verder te ‘leren’ door je in te schrijven voor een verdiepingscursus of coaching, maar ook proberen we de groep als soort van intervisie clubje door te laten gaan. Vele groepen plannen daarvoor meestal al meteen de reservebijeenkomst die we meestal niet gebruikt hebben (maar iedereen dus wel vrij heeft gehouden).

Hoe je het ook doet, support (hulp) heb je nodig om je goede voornemens van oefenen en toepassen ook écht vorm te geven. Anders verdwijnen goede ideeën vaak naar de achtergrond en baal je daar later best van. Je hoeft je daar niet voor te schamen, niks menselijks is ons allen vreemd… En mooi om te weten dat de opzet van deze 4-daagse ervoor zorgt dat de oplossing ‘support’ ook reeds vorm wordt gegeven.

 

Geen enkele reden om jezelf dit niet te gunnen dus!

Geen enkele reden om niet voor 4 hele leerzame trainingsdagen in de vorm van een mooi leertraject te gaan. Als je gedrag (lees: jouw eigen gedrag in je gesprekken) wil veranderen/ verbeteren, kost dat nu eenmaal tijd, moeite en energie. Maar als het resultaat er dan mag zijn, dan was het de inzet toch waard zeker!

Wil je meer weten of je inschrijven? Kijk dan hier voor de eerstvolgende groep!

Wil het traject der trajecten, denk dan eens over ons jaartraject!

 

Bram Leunis (coach):
“De basistraining van MI time duurt vier dagen en dat is niet voor niks, want de eerste 2-3 dagen van de training was ik soms heel even de weg kwijt en voelde ik me af en toe ver van het toepassen van de hele methode MGV in mijn praktijk af. Juist de 4de dag vielen een hoop dingen op z’n plek door het voeren van de gesprekken en alles samenvoegen. Het bleek dus dat de ‘deskundigheid’ er inmiddels zeker wel onder zat.”