Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de gratis kennismakingsworkshop op donderdagochtend 23 juli 2020. Hier vind je meer informatie.

Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

In deze Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering leer jij hoe je deze methode aan anderen kunt overdragen. Je ontdekt hoe je effectieve trainingsprogramma's voor Motiverende Gespreksvoering kunt ontwerpen en hoe je de inhoud en de oefeningen kunt afstemmen op je deelnemers. De volgende cursus start op 30 september 2020 in Woerden.

Deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering is een gezamenlijk product van Bridge2learn (Arie Speksnijder) en Bewezen Effect (Sergio van der Pluijm), twee zeer gewaardeerde collegae van MI time (Miranda). Zij maken gebruik van deze website om dit product aan te bieden.

Hun kennis over- en jarenlange ervaring met Motiverende Gespreksvoering en Didactiek hebben ze samengevoegd tot een unieke cursus. 

Deze cursus is gemaakt voor professionals die Motiverende Gespreksvoering in voldoende mate beheersen en die enige affiniteit of ervaring met het trainersvak hebben.

Wil je enkel de methode Motiverende Gespreksvoering leren gebruiken? klik dan hier.

Wil je een algemene Train-de-trainercursus volgen? klik dan hier.

Heb je een vraag voor een incompany Train-de-trainercursus? Klik dan hier voor contact.

De train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering in het kort

 • Doel: je geeft effectieve trainingen in Motiverende Gespreksvoering
 • Cursusdagen 2020: 30 september, 28 oktober, 18 november, 2 december.
 • Cursustijden: 9.30 tot 17.00 uur.
 • Trainingslocatie Zaagmolenlaan 4, Woerden.
 • Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
 • Twee trainers die allebei ervaren zijn in MGV én in het opleiden van trainers verzorgen deze cursus. Sommige onderdelen samen, sommige alleen.
 • Diverse extra begeleidingsmogelijkheden naast de cursus.
 • Deze cursus is met 28 studiepunten geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals, register Verpleegkundigen en het register Verzorgenden. Via deze link vind je meer informatie over de accreditatie.

Direct aanmelden kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Waarom kan niet iedereen Motiverende Gespreksvoering trainen?

Meestal zie je dat een medewerker die veel weet over Motiverende Gespreksvoering deze methode mag trainen aan collega's. Helaas heeft dit soms een averechts effect. Bekwaam zijn in Motiverende Gespreksvoering, betekent nog niet dat je het een ander ook kunt leren. We hebben de ervaring dat zulke trainers vaak veel kennis en demonstraties uitstorten over hun deelnemers, maar hen onvoldoende helpen om de methode zelf toe te passen in de praktijk. Trainen is een vak apart!

Wat soms ook mis gaat is dat de methode wordt aangeleerd op een manier die niet verenigbaar is met de methode zelf. Sommige trainers laten geen voorbeeldgedrag zien. Ze vertellen hun cursisten hoe ze kunnen aansluiten bij hun cliënten, maar stellen in hun trainingen de PowerPointslides bóven de praktijk van hun cursisten. Ze leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met weerstand, maar reageren zelf niet effectief op weerstand van cursisten. Een trainer in Motiverende Gespreksvoering is pas geloofwaardig wanneer hij of zij in deze training voorbeeldgedrag laat zien. Want ook het trainen van collega's is 'mensen helpen veranderen'.

Een goede MGV-trainer is dus iemand die bekwaam is in Motiverende Gespreksvoering én bekwaam is in het trainersvak.

Organisaties die onbekwame MGV-trainers inzetten, kunnen schade oplopen. Bij iedere niet-effectieve trainingsdag verdampen er duizenden euro's zonder enig resultaat. Cliënten of klanten zijn daar uiteindelijk de dupe van, want Motiverende Gespreksvoering is alleen aantoonbaar effectief wanneer het op de juiste manier wordt toegepast. En ook voor de medewerkers is het frustrerend om trainingen te moeten volgen die geen merkbaar resultaat opleveren.

Daarom bieden wij deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering aan.

Wat is het effect van bekwame MGV-trainers?

Een bekwame MGV-trainer weet precies welke onderwerpen van de methode in welke volgorde getraind moeten worden voor het optimale resultaat. Een bekwame trainer stelt heldere doelen op kennis-, vaardigheids- en attitudeniveau die passen bij de doelgroep. Zo'n trainer ontwerpt didactisch verantwoorde trainingen, met de juiste opbouw en lengte.  

Een bekwame MGV-trainer zal het trainingsprogramma afstemmen op het opleidingsniveau van de deelnemers, op hun werksituatie en op de reeds aanwezige ervaring in de groep.

Een bekwame MGV-trainer zorgt dat de deelnemers succeservaringen opdoen in de training en daarna, zonder dat de deelnemers de methode gaan onderschatten.

Een bekwame MGV-trainer laat voorbeeldgedrag zien. Niet alleen in gespreksdemonstraties, maar ook in de manier waarop hij of zij de deelnemers begeleidt bij hun leerproces.

Een bekwame MGV-trainer heeft een schat aan werkvormen en materialen tot zijn of haar beschikking. Daardoor worden de trainingen niet alleen leerzamer, maar ook afwisselender en leuker. 

Een bekwame MGV-trainer biedt meer dan alleen een training.  Voor een blijvend effect is ook aandacht voor transfer en borging in de praktijk van het werk nodig. Een bekwame MGV-trainer weet dat een training slechts een middel is. Het gaat om de toepassing van de methode in de praktijk.

Zo'n trainer kun je worden als je de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering volgt.

Wie kan er mee doen aan deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering?

Deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering is geschikt voor jou als je aan de volgende voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn nodig om de cursus voor jou tot een succes te maken.

Een eerste voorwaarde is voldoende beheersing van Motiverende Gespreksvoering. Die beheersing blijkt tenminste uit één of meer gevolgde MGV-trainingen en minimaal een jaar praktijkervaring met het toepassen van Motiverende Gespreksvoering. Wanneer je wel praktijkervaring hebt in het toepassen van MGV, maar nog geen opleiding hebt gevolgd, dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Een tweede voorwaarde is affiniteit met het trainersvak. Een gevolgde didactische cursus of opleiding is niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat je zonder veel moeite leiding kunt geven aan een groep cursisten en duidelijk en boeiend kan presenteren. Verder is het belangrijk dat je jouw eigen communicatie kunt afstemmen op het niveau van jouw cursisten. We bieden ook een algemene train-de-trainer aan voor mensen die een bredere en algemene opleiding tot trainer willen.

Een derde voorwaarde is een afgeronde HBO- of WO-opleiding.

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat je de gelegenheid hebt om tijdens of direct na de cursus het geleerde in de praktijk te brengen. Vaak kan dat in de organisatie waar je werkt. Als dat niet mogelijk is zou je zelfstandig een opdracht kunnen verwerven. Je kunt bijvoorbeeld een dag MGV organiseren voor mensen uit jouw eigen netwerk. Ook is het soms mogelijk dat je samen met een mede-cursist in een organisatie trainingen kunt geven. 

Deze criteria zijn voor ons belangrijke richtlijnen, maar soms wijken we daar vanaf. Bij twijfel over één van deze voorwaarden, kun je contact met ons opnemen.

De vormgeving van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

De train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering die wij aanbieden bestaat uit een mix van leeractiviteiten. Deze mix levert je gegarandeerd een hoog leerrendement op.

Vier trainingsdagen. De trainingsdagen vormen de ruggengraat van de cursus. Op deze dagen staat het ervaren en het oefenen centraal. Je krijgt volop gelegenheid om werkvormen te ervaren, en zelf werkvormen te testen op je medecursisten. 

Zelfstudie en andere opdrachten. Bij iedere cursusdag horen voorbereiding- en verwerkingsopdrachten. Je bestudeert de theorie en ontwerpt jouw eigen werkvormen en trainingsprogramma's. We maken gebruik van het boek 'Van deskundige naar trainer' van Karin de Galan, en van het basisboek 'Motiverende Gespreksvoering', derde editie.

Leeromgeving. Je maakt gebruik van een besloten leeromgeving waarin je jouw ervaringen met elkaar kunt delen. Op die manier blijft het leren doorgaan, ook buiten de cursusdagen en na de cursus. In deze leeromgeving zijn ook alle hand-outs en andere achtergrondinformatie en filmpjes te vinden.

Digitale database. De werkvormen die door de trainers gebruikt worden, zijn digitaal beschikbaar voor jou. Ook de werkvormen die jullie als deelnemers ontwerpen gedurende de cursus, worden hier gedeeld. 

Persoonlijke begeleiding. Na afloop van de cursus bieden we persoonlijke begeleiding. Je kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld feedback op een geschreven trainingsplan, een half uur coaching of bespreking van een video-fragment van jouw eigen training.

Aantal deelnemers. Omdat het oefenen een belangrijke plaats inneemt tijdens de cursus, kunnen er maximaal twaalf deelnemers meedoen per groep. 

Blijvend contact. Wij vinden het belangrijk dat trainers in Motiverende Gespreksvoering elkaar ondersteunen. Wie bij ons een train-de-trainer heeft gevolgd, mag daarom altijd contact met ons opnemen voor vragen.

Begeleiding om MINT-trainer te worden. Misschien wil je graag lid worden van MINT, het internationale netwerk van MGV-trainers. We geven je graag advies hoe jij dit kunt bereiken.

We gaan voor de hoogste kwaliteit. Daarom bieden we je zeven glasheldere garanties voor trainingen Motiverende Gespreksvoering.

De leerdoelen van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

Dit zijn de belangrijkste leerdoelen van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering.

 1. Je kunt een effectief MGV-trainingsprogramma samenstellen met een variabele lengte van één dagdeel tot meerdere dagen. De leerdoelen in ieder trainingsprogramma zijn afgestemd op de lengte van het programma, het kennis- en ervaringsniveau van de cursisten, en de werkcontext van de cursisten. Jouw trainingsprogramma's zijn gericht op het toepassen van de methode in de praktijk.
 2. Je kent diverse trainingswerkvormen, en hebt hiermee geoefend. Je kunt de keuze van leerdoelen en werkvormen onderbouwen. Voor die onderbouwing maak je gebruik van didactische modellen, van jouw kennis van MGV en van jouw kennis van de doelgroep.
 3. Je voert de trainingen uit op een manier die congruent is met de waarden en werkwijze van Motiverende Gespreksvoering. Je laat voorbeeldgedrag zien in de trainingen die je uitvoert. Dat doe je door voortdurend de spirit en technieken te gebruiken terwijl je traint, maar je doet dit ook door expliciete demonstraties te geven in de groep.
 4. Je bevordert de juiste toepassing van Motiverende Gespreksvoering in de praktijk. Je ontwerpt effectieve voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, en adviseert op verschillende niveaus (organisatie, leidinggevenden, cursisten) over de blijvende toepassing van het geleerde in de praktijk.

Het effect van een goede MGV-trainer

Het resultaat van bovenstaande leerdoelen is dat de mensen die jij traint Motiverende Gespreksvoering echt gaan toepassen in hun werk met cliënten of klanten. En uit diverse onderzoeken weten we dat dit leidt tot hogere behandelresultaten.

Daarnaast zul jij als trainer door deze opleiding met meer plezier jouw trainingen geven en zullen de deelnemers de trainingen meer waarderen door de leuke en effectieve werkvormen. Deze cursus draagt dus ook bij aan de tevredenheid van de mensen die je traint.

Tenslotte bespaart deze cursus jouw werkgever of opdrachtgever veel geld. MGV-trainingen die niet leiden tot effectieve toepassing, kosten duizenden euro's aan verspilde tijd en inspanning. 

En voor de trainers die dat willen, biedt deze cursus je een extra opstapje richting het lidmaatschap van het Motivational Interviewing Network of Trainers.

De trainers

Beide trainers hebben een passie voor Motiverende Gespreksvoering en beide trainers zijn zeer ervaren in het opleiden van trainers. Zij hebben inmiddels samen:

 • 28 jaar ervaring in het toepassen van MGV in onze gesprekken.
 • 40 jaar ervaring met het geven van trainingen, waaronder MGV.
 • 29 jaar ervaring met het opleiden van trainers.

Arie Speksnijder is opleider van trainers, opleidingsadviseur, en expert in Motiverende Gespreksvoering.

"Gedurende mijn loopbaan in het onderwijs, verslavingszorg, re-integratie, training en coaching ben ik steeds op zoek geweest naar bouwstenen voor gedragsverandering. Steeds ontdekte ik nieuwe puzzelstukjes. Op het moment dat ik kennis maakte met Motiverende Gespreksvoering, wist ik dat ik goud in handen had. Het boek boeide mij van begin tot eind. Wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering, maar ook evidence based technieken die ik meteen kon toepassen. Ik was laaiend enthousiast, en dat ben ik nog steeds."

Vanaf dat moment heb ik mij verder verdiept in deze methode, en ben ik dit toe gaan passen in mijn werk als trainer en coach. Al snel gaf ik zelf MGV-trainingen aan diverse doelgroepen. Hulpverleners, para-medici, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden. Dat heb ik jarenlang gedaan. Deels in loondienst bij een GGZ-instelling, en deels als zelfstandig ondernemer.

Vaak hoor ik van mensen die elders een cursus Motiverende Gespreksvoering hebben gevolgd, dat ze eigenlijk weinig geleerd hebben. Ze krijgen een overdosis theorie, maar meestal is er te weinig tijd om echt te oefenen. En dat vind ik ontzettend jammer. In deze train-de-trainercursussen leer ik trainers juist dat een training draait om gedragsverandering, om de toepassing in de praktijk. 

Toen kwam ik op het idee om mijn twee belangrijkste expertises te combineren, en een train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering aan te bieden. Dat doe ik samen met Sergio van der Pluijm, omdat hij niet alleen een goede vriend is, maar omdat hij net als ik de methode uitstekend beheerst en hij ook veel weet over didactiek. Met name over 'breinvriendelijk trainen'. "

Sergio van der Pluijm is trainer Motiverende Gespreksvoering (en andere gespreksmethodes) en geeft trainingen breindidactiek.

"Vanaf 2001, toen ik dagelijks als trainer en begeleider met (ex)gedetineerden werkte, probeerde ik van alles uit."

"Ik wilde niets liever dan een positieve, blijvende impact hebben op hun leven. Immers, als het hen lukt een leven op het rechte pad op te bouwen, dan wint iedereen: zij zelf, hun omgeving en natuurlijk de maatschappij. Ik probeerde NLP, Provocatief Coachen, RET. Alles deed wel iets, maar de meeste methodes waren het net niet. Tot ik Motiverende Gespreksvoering leerde kennen. Toen vielen alle puzzelstukjes op hun plaats!

Deze methode was prettig voor beide partijen. De methode bleef 'onder de radar' en was goed te leren. En bovendien: het werkte. De motivatie nam zichtbaar toe. Sinds die tijd heb ik vele kilometers gemaakt met deze methode en in 2009 volgde ik de Tain-de-Trainer van MINT-Inc. in Spanje. Sindsdien geef ik meerdere keren per week trainingen Motiverende Gespreksvoering aan diverse doelgroepen, zoals: sociale dienst medewerkers, reclasseringswerkers, docenten, fysiotherapeuten, tandartsen en coaches.

Ook was ik ruim 10 jaar opleider en supervisor van trainers in het reclasseringsveld. En sinds 2015 verzorg ik trainingen voor trainers in breindidactiek, waarin je duidelijk de 'spirit' van Motiverende Gespreksvoering kunt herkennen.

Al deze kennis en ervaring draag ik met veel plezier, samen met Arie, over tijdens onze Train-de-Trainer. Ik kan niet wachten, zeg maar, dat niveau."

Ervaringen van andere deelnemers

Inmiddels is deze cursus al enkele keren uitgevoerd via open inschrijving maar ook in-company. Dit zeggen de deelnemers:

Moniek Vossebeld, preventief sociaal werker

Jaren geleden maakte ik kennis met deze methode. Ik wilde zelf nog effectievere gesprekken voeren, maar ik wil ook helpen om Motiverende Gespreksvoering te verspreiden, want het helpt mensen echt op weg naar verandering. Daarom heb ik me aangemeld voor deze cursus.

Ik vroeg me wel af of ik wel voldoende bekwaam was in de methode om er trainingen in te kunnen geven. Tijdens de cursus bleek dat ik voldoende in huis had om anderen te kunnen trainen. De cursus heeft mijn zelfvertrouwen zelfs een enorme boost gegeven. 

Ik waardeerde vooral dat ik in deze cursus twee vliegen in één klap kon slaan: ik kon inhoudelijk verder leren over de methode én ik leerde er trainingen in geven. In de cursus was er volop afwisseling en uitdaging en de MGV-spirit was zowel bij de trainers als de deelnemers duidelijk voelbaar! Deze cursus heeft mij veel kennis en inzichten opgeleverd waardoor ik effectieve MGV-trainingen kan geven. Maar daarnaast ook vertrouwen in eigen kunnen! Mijn doel is om trainingen MGV te blijven ontwikkelen en geven en me in 2019 aan te sluiten bij MINT, het internationale netwerk van MGV-trainers.

Kees Kerssies, docent Christelijke Hogeschool Ede en ambulant werker Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal

Ik heb mij aangemeld voor deze training zodat ik als docent ook Motiverende Gespreksvoering kan geven aan de studenten. 

Ik vroeg me vooraf af of mijn MGV ervaring en kennis voldoende zou zijn. Dit kon ik vooraf delen met de trainers, maar ook in de groep deelnemers. Achteraf gezien is me dat meegevallen en vond ik het leuk dat er een parallel proces zichtbaar is in het trainen/doceren van MGV en het zelf uitvoeren in de praktijk. De trainers pasten dit bewust toe en bespraken dit op meta-niveau.

De cursus was prettig door een combinatie van factoren: De diversiteit van het programma, de mate van interactiviteit, de afwisseling tussen theorie en praktijk en het concretiseren van het geleerde na de training.

Deze cursus heeft mij het volgende opgeleverd: Zelfvertrouwen in het geven van MVG aan studenten en handvatten voor het inrichten van een les MGV waarbij ik weet hoe ik kan toewerken naar gedragsverandering. Overigens kon ik dit ook toepassen bij andere lessen die ik geef!

Jouw investering

De belangrijkste investering is jouw tijd. Niet alleen voor de cursusdagen, maar ook voor de voorbereiding van de cursusdagen, en de toepassing van het geleerde na de cursus. Het vólgen van deze cursus maakt van jou geen goede MGV-trainer, wel het toepassen van wat je leert!

De financiële investering bedraagt € 1.990,-. De training is vrijgesteld van btw omdat Bridge2learn als instelling staat ingeschreven bij het CRKBO. 

Voor jouw investering krijg je: 

 • Twee ervaren en gepassioneerde trainers/coaches die afwisselend, en soms ook samen deze cursus uitvoeren.
 • Vier cursusdagen
 • Een online leeromgeving gedurende de cursus
 • Lunches en consumpties tijdens de trainingen
 • Begeleiding
 • Een schat aan effectieve en leuke werkvormen
 • Een bewijs van deelname
 • Er zijn ook nog enkele extra's mogelijk, die staan hieronder beschreven.

Bij aanmelding ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden voor open trainingen van Bridge2learn. Na jouw aanmelding krijg je een bevestiging en een factuur. De standaard betalingstermijn is twee weken na de factuurdatum. Een betalingsregeling met gespreide betaling is in overleg mogelijk. Als je dat wilt, kun je dat aangeven bij jouw aanmelding.

Extra mogelijkheden

Alle genoemde prijzen zijn vrij van btw.

Proeve van bekwaamheid met certificaat € 240,-

Misschien wil je méér dan een bewijs van deelname. Dan is deze mogelijkheid interessant. Na afloop van de cursus schrijf je een trainingsprogramma, en maak je een video van één tot anderhalf uur van de uitvoering. Dit trainingsprogramma en de video-opname worden beoordeeld op inhoud (MGV-kennis en vaardigheden) en vormgeving (opbouw training, keuze en uitvoering werkvormen). Deze proeve van bekwaamheid is bijzonder leerzaam, en je krijgt dan een certificaat waarmee je aantoont dat je het geleerde ook echt hebt toegepast. Extra investering: € 240,-

Videofeedback € 180,-

Misschien heb je behoefte aan extra begeleiding bij de uitvoering van jouw trainingen. We geven je feedback en tips bij de uitvoering van jouw trainingen. Dat doen we op afstand, dus je maakt video-opnames en die bespreken we samen. Extra investering voor een video-opname van 1 uur, inclusief schriftelijk verslag en nabespreking: € 180,-

Incompany cursus

Sergio en ik kunnen deze cursus, alleen of samen, ook incompany aanbieden. Bij organisaties met meerdere MGV-trainers, is dat vaak goedkoper en effectiever omdat we de cursus dan nog meer op maat kunnen maken. Wanneer je dat wilt, kun je contact opnemen voor een offerte.

Ik doe mee aan de Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.

  

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.