Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de kennismakingsworkshop. Hier vind je meer informatie. 

LET OP: Al onze trainingen zijn voorlopig ONLINE!

Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

In deze Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering leer jij hoe je deze methode aan anderen kunt overdragen. Je ontdekt hoe je effectieve trainingsprogramma's voor Motiverende Gespreksvoering kunt ontwerpen en hoe je de inhoud en de oefeningen kunt afstemmen op je deelnemers. De volgende cursus start op 6 oktober 2021 in Woerden.

Cursusdagen zijn:

 • 6 oktober 2021
 • 3 november 2021   
 • 17 november 2021  
 • 1 december 2021

Deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering (MGV) is een product van Bewezen Effect (Sergio van der Pluijm). MI time (Miranda) verzorgd een gedeelte van deze training als gasttrainer, evenals hun zeer gewaardeerde collegae Gerard de Wit (De Ontsluiter) en Maarten Onderdelinden (De nieuwe attitude)

In deze Train-de-trainer leer jij hoe je Motiverende Gespreksvoering op aansprekende en effectieve wijze aan anderen kunt overdragen. Je ontdekt hoe je effectieve trainingsprogramma’s kunt ontwerpen en hoe je de inhoud en de oefeningen kunt afstemmen op je deelnemers.

Sergio en zijn gasttrainers hebben allen ruime ervaring in het toepassen van MGV én in het opleiden van trainers. Wij kunnen je als geen ander helpen om MGV-trainingen te ontwerpen en verzorgen die voldoen aan het motto ‘practice what you preach’.

Deze Train-de-trainer is bedoeld voor HBO-professionals die motiverende gespreksvoering in voldoende mate beheersen en die enige affiniteit of ervaring met het trainersvak hebben.

Wil je enkel de methode Motiverende Gespreksvoering leren gebruiken? klik dan hier.

Wil je een algemene Train-de-trainercursus volgen? Kijk dan eens op de website van een andere collega, Arie Speksnijder.

Heb je een vraag voor een incompany Train-de-trainercursus? Klik dan hier voor contact.

De train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering in het kort

 • Doel: je geeft effectieve trainingen in Motiverende Gespreksvoering
 • Cursusdagen 2021: 6 oktober, 3 november, 17 november, 1 december
 • Cursustijden: 9.30 tot 17.00 uur.
 • Trainingslocatie Zaagmolenlaan 4, Woerden.
 • Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
 • Vier trainers die ervaren zijn in MGV én in het opleiden van trainers verzorgen deze cursus. Sommige onderdelen samen, sommige alleen.
 • Diverse extra begeleidingsmogelijkheden naast de cursus. 

Direct aanmelden kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Waarom kan niet iedereen Motiverende Gespreksvoering trainen?

Meestal zie je dat een medewerker die veel weet over Motiverende Gespreksvoering deze methode mag trainen aan collega's. Helaas heeft dit soms een averechts effect. Bekwaam zijn in Motiverende Gespreksvoering, betekent nog niet dat je het een ander ook kunt leren. We hebben de ervaring dat zulke trainers vaak veel kennis en demonstraties uitstorten over hun deelnemers, maar hen onvoldoende helpen om de methode zelf toe te passen in de praktijk. Trainen is een vak apart!

Wat soms ook mis gaat is dat de methode wordt aangeleerd op een manier die niet verenigbaar is met de methode zelf. Sommige trainers laten geen voorbeeldgedrag zien. Ze vertellen hun cursisten hoe ze kunnen aansluiten bij hun cliënten, maar stellen in hun trainingen de PowerPointslides bóven de praktijk van hun cursisten. Ze leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met weerstand, maar reageren zelf niet effectief op weerstand van cursisten. Een trainer in Motiverende Gespreksvoering is pas geloofwaardig wanneer hij of zij in deze training voorbeeldgedrag laat zien. Want ook het trainen van collega's is 'mensen helpen veranderen'.

Een goede MGV-trainer is dus iemand die bekwaam is in Motiverende Gespreksvoering én bekwaam is in het trainersvak.

Organisaties die onbekwame MGV-trainers inzetten, kunnen schade oplopen. Bij iedere niet-effectieve trainingsdag verdampen er duizenden euro's zonder enig resultaat. Cliënten of klanten zijn daar uiteindelijk de dupe van, want Motiverende Gespreksvoering is alleen aantoonbaar effectief wanneer het op de juiste manier wordt toegepast. En ook voor de medewerkers is het frustrerend om trainingen te moeten volgen die geen merkbaar resultaat opleveren.

Daarom bieden wij deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering aan.

Wat is het effect van bekwame MGV-trainers?

Een bekwame MGV-trainer weet precies welke onderwerpen van de methode in welke volgorde getraind moeten worden voor het optimale resultaat. Een bekwame trainer stelt heldere doelen op kennis-, vaardigheids- en attitudeniveau die passen bij de doelgroep. Zo'n trainer ontwerpt didactisch verantwoorde trainingen, met de juiste opbouw en lengte.  

Een bekwame MGV-trainer zal het trainingsprogramma afstemmen op het opleidingsniveau van de deelnemers, op hun werksituatie en op de reeds aanwezige ervaring in de groep.

Een bekwame MGV-trainer zorgt dat de deelnemers succeservaringen opdoen in de training en daarna, zonder dat de deelnemers de methode gaan onderschatten.

Een bekwame MGV-trainer laat voorbeeldgedrag zien. Niet alleen in gespreksdemonstraties, maar ook in de manier waarop hij of zij de deelnemers begeleidt bij hun leerproces.

Een bekwame MGV-trainer heeft een schat aan werkvormen en materialen tot zijn of haar beschikking. Daardoor worden de trainingen niet alleen leerzamer, maar ook afwisselender en leuker. 

Een bekwame MGV-trainer biedt meer dan alleen een training.  Voor een blijvend effect is ook aandacht voor transfer en borging in de praktijk van het werk nodig. Een bekwame MGV-trainer weet dat een training slechts een middel is. Het gaat om de toepassing van de methode in de praktijk.

Zo'n trainer kun je worden als je de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering volgt.

Wie kan er mee doen aan deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering?

Deze train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering is geschikt voor jou als je aan de volgende voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn nodig om de cursus voor jou tot een succes te maken.

Een eerste voorwaarde is voldoende beheersing van Motiverende Gespreksvoering. Die beheersing blijkt tenminste uit één of meer gevolgde MGV-trainingen en minimaal een jaar praktijkervaring met het toepassen van Motiverende Gespreksvoering. Wanneer je wel praktijkervaring hebt in het toepassen van MGV, maar nog geen opleiding hebt gevolgd, dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Een tweede voorwaarde is affiniteit met het trainersvak. Een gevolgde didactische cursus of opleiding is niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat je zonder veel moeite leiding kunt geven aan een groep cursisten en duidelijk en boeiend kan presenteren. Verder is het belangrijk dat je jouw eigen communicatie kunt afstemmen op het niveau van jouw cursisten. 

Een derde voorwaarde is een afgeronde HBO- of WO-opleiding.

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat je de gelegenheid hebt om tijdens of direct na de cursus het geleerde in de praktijk te brengen. Vaak kan dat in de organisatie waar je werkt. Als dat niet mogelijk is zou je zelfstandig een opdracht kunnen verwerven. Je kunt bijvoorbeeld een dag MGV organiseren voor mensen uit jouw eigen netwerk. Ook is het soms mogelijk dat je samen met een mede-cursist in een organisatie trainingen kunt geven. 

Deze criteria zijn voor ons belangrijke richtlijnen, maar soms wijken we daar vanaf. Bij twijfel over één van deze voorwaarden, kun je contact met ons opnemen.

Wil jij liever een algemene train-de-trainer volgen, kijk dan eens bij Bridge2Learn

De vormgeving van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

De train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering die wij aanbieden bestaat uit een mix van leeractiviteiten. Deze mix levert je gegarandeerd een hoog leerrendement op.

Vier trainingsdagen. De trainingsdagen vormen de ruggengraat van de cursus. Op deze dagen staat het ervaren en het oefenen centraal. Je krijgt volop gelegenheid om werkvormen te ervaren, en zelf werkvormen te testen met je medecursisten. 

Zelfstudie en andere opdrachten. Bij iedere cursusdag horen voorbereiding- en verwerkingsopdrachten. Je bestudeert de theorie en ontwerpt jouw eigen werkvormen en trainingsprogramma's. We maken gebruik van het boek 'Van deskundige naar trainer' van Karin de Galan, en van het basisboek 'Motiverende Gespreksvoering', derde editie.

Leeromgeving. Je maakt gebruik van een besloten leeromgeving waarin je jouw ervaringen met elkaar kunt delen. Op die manier blijft het leren doorgaan, ook buiten de cursusdagen en na de cursus. In deze leeromgeving zijn ook alle hand-outs en andere achtergrondinformatie en filmpjes te vinden.

Digitale database. De werkvormen die door de trainers gebruikt worden, zijn digitaal beschikbaar voor jou. Ook de werkvormen die jullie als deelnemers ontwerpen gedurende de cursus, worden hier gedeeld. 

Persoonlijke begeleiding. Na afloop van de cursus bieden we persoonlijke begeleiding. Je kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld feedback op een geschreven trainingsplan, een half uur coaching of bespreking van een video-fragment van jouw eigen training.

Aantal deelnemers. Omdat het oefenen een belangrijke plaats inneemt tijdens de cursus, kunnen er maximaal twaalf deelnemers meedoen per groep. 

Blijvend contact. Wij vinden het belangrijk dat trainers in Motiverende Gespreksvoering elkaar ondersteunen. Wie bij ons een train-de-trainer heeft gevolgd, mag daarom altijd contact met ons opnemen voor vragen.

Begeleiding om MINT-trainer te worden. Misschien wil je graag lid worden van MINT, het internationale netwerk van MGV-trainers. We geven je graag advies hoe jij dit kunt bereiken.


De leerdoelen van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

Dit zijn de belangrijkste leerdoelen van de train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering.

 1. Je kunt een effectief MGV-trainingsprogramma samenstellen met een variabele lengte van één dagdeel tot meerdere dagen. De leerdoelen in ieder trainingsprogramma zijn afgestemd op de lengte van het programma, het kennis- en ervaringsniveau van de cursisten, en de werkcontext van de cursisten. Jouw trainingsprogramma's zijn gericht op het toepassen van de methode in de praktijk.
 2. Je kent diverse trainingswerkvormen, en hebt hiermee geoefend. Je kunt de keuze van leerdoelen en werkvormen onderbouwen. Voor die onderbouwing maak je gebruik van didactische modellen, van jouw kennis van MGV en van jouw kennis van de doelgroep.
 3. Je voert de trainingen uit op een manier die congruent is met de waarden en werkwijze van Motiverende Gespreksvoering. Je laat voorbeeldgedrag zien in de trainingen die je uitvoert. Dat doe je door voortdurend de spirit en technieken te gebruiken terwijl je traint, maar je doet dit ook door expliciete demonstraties te geven in de groep.
 4. Je bevordert de juiste toepassing van Motiverende Gespreksvoering in de praktijk. Je ontwerpt effectieve voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, en adviseert op verschillende niveaus (organisatie, leidinggevenden, cursisten) over de blijvende toepassing van het geleerde in de praktijk.

Het effect van een goede MGV-trainer

Het resultaat van bovenstaande leerdoelen is dat de mensen die jij traint Motiverende Gespreksvoering echt gaan toepassen in hun werk met cliënten of klanten. En uit diverse onderzoeken weten we dat dit leidt tot hogere behandelresultaten.

Daarnaast zul jij als trainer door deze opleiding met meer plezier jouw trainingen geven en zullen de deelnemers de trainingen meer waarderen door de leuke en effectieve werkvormen. Deze cursus draagt dus ook bij aan de tevredenheid van de mensen die je traint.

Tenslotte bespaart deze cursus jouw werkgever of opdrachtgever veel geld. MGV-trainingen die niet leiden tot effectieve toepassing, kosten duizenden euro's aan verspilde tijd en inspanning. 

En voor de trainers die dat willen, biedt deze cursus je een extra opstapje richting het lidmaatschap van het Motivational Interviewing Network of Trainers.

De trainers

Allevier de trainers hebben een passie voor Motiverende Gespreksvoering en hebben samen meer dan een kwart eeuw ervaring in het geven van  trainingen Motiverende Gespreksvoering.

Sergio van der Pluijm, hoofdtrainer

"Vanaf 2001, toen ik dagelijks als trainer en begeleider met (ex)gedetineerden werkte, probeerde ik van alles uit."

"Ik wilde niets liever dan een positieve, blijvende impact hebben op hun leven. Immers, als het hen lukt een leven op het rechte pad op te bouwen, dan wint iedereen: zij zelf, hun omgeving en natuurlijk de maatschappij. Ik probeerde NLP, Provocatief Coachen, RET. Alles deed wel iets, maar de meeste methodes waren het net niet. Tot ik Motiverende Gespreksvoering leerde kennen. Toen vielen alle puzzelstukjes op hun plaats!

Deze methode was prettig voor beide partijen. De methode bleef 'onder de radar' en was goed te leren. En bovendien: het werkte. De motivatie nam zichtbaar toe. Sinds die tijd heb ik vele kilometers gemaakt met deze methode en in 2009 volgde ik de Tain-de-Trainer van MINT-Inc. in Spanje. Sindsdien geef ik meerdere keren per week trainingen Motiverende Gespreksvoering aan diverse doelgroepen, zoals: sociale dienst medewerkers, reclasseringswerkers, docenten, fysiotherapeuten, tandartsen en coaches.

Ook was ik ruim 10 jaar opleider en supervisor van trainers in het reclasseringsveld. En sinds 2015 verzorg ik trainingen voor trainers in breindidactiek, waarin je duidelijk de 'spirit' van Motiverende Gespreksvoering kunt herkennen.

En in 2018 verscheen mijn eerste boek in de serie Coachen 3.0 en uiteraard gaat dat boek over Motiverende gespreksvoering. Inmiddels is de derde druk er en zijn er meerdere MGV-trainers in Nederland die mijn boek voorschrijven.

Al deze kennis en ervaring draag ik met veel plezier over tijdens onze Train-de-Trainer. Ik kan niet wachten, zeg maar… dat niveau.”

Gerard de Wit, gasttrainer

Gerard heeft met veel bezieling en plezier een carrière opgebouwd als trainer en coach binnen het werkveld van de Jeugdbescherming en Reclassering. Hij is begonnen als trainer van cliënten en werkte eerst met jongeren en later met volwassenen. Vervolgens is hij doorgegroeid naar het trainen van collega’s en het ontwikkelen van trainingen. De laatste jaren heeft hij mede aan de wieg gestaan van de oprichting en de ontwikkeling van de Leger des Heils Academie, waarvoor hij de opleiding van de trainers voor zijn rekening nam.

Vanuit zijn eigen bedrijf ‘de ontsluiter’ wil hij individuen en teams in hun kracht zetten. Ook wil hij de techniek van Motiverende Gespreksvoering verder verspreiden, niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven. Hierdoor kan hij waarden vertegenwoordigen die belangrijk voor hem zijn, zoals: integriteit, luisteren zonder oordeel, ontwikkeling, empathie, zelfreflectie, openheid. Gerard houdt van een creatieve aanpak met hier en daar een vleugje theater en zijn motto is: humor waar het kan, serieus waar het moet.

Maarten Onderdelinden

Maarten’s aanpak kenmerkt zich door wetenschappelijk onderbouwde methodes te combineren met veel energie, speelse humor en professionele betrokkenheid. Hij traint mensen graag om kleine stappen te zetten richting grote doelen. Soms provocerend en actief, soms bewust heel lui, maar altijd gericht op wat mensen en organisaties nodig hebben om te groeien. Vol verwondering kijkt hij tijdens dit proces naar ieders uniciteit en werkt hij aan het versterken hiervan.

Veel van zijn eigen veranderingen en ontwikkelingen heeft hij “the hard way” moeten leren want het was nogal een koppige puber en adolescent. Eigenlijk nog wel iets langer, maar dat ontkent hij stellig.

Maarten gaf trainingen op scholen, in het gevangeniswezen en bij de reclassering. Later ontwikkelde hij zich in het opleiden van professionals binnen gemeentes, het onderwijs, de (verslavings-)reclassering, de GGD en de GGZ in de Agressieregulatietraining, Mentaliseren, oplossingsgericht coachen en uiteraard in Motiverende gespreksvoering. Hij is, net als de anderen, ook aangesloten bij MINT-ned.

Miranda Bok, gasttrainer

Miranda haar trainingen zijn interactief, gevarieerd, ervaringsgericht en doelgericht. Hierdoor is het leerrendement hoog en vliegt de tijd voorbij. Ze is in 2003 begonnen als gedragstrainer bij de reclassering. Sinds die tijd is trainen meer en meer een passie geworden. Het trainen van clientèle, later ook het trainen van haar eigen collegae in de organisatie (zorg) en sinds 2015 ook buiten de organisatie. Dit doet ze met veel enthousiasme en gedrevenheid.

Met als specialisatie Motiverende Gespreksvoering (MGV), hoopt ze alle professionals die met mensen en gedragsverandering te maken hebben mee te kunnen nemen in de werkzame elementen van MGV. Miranda is tevens lid van MINT Ned. Ze heeft zelf een schat aan ervaring in MGV, want bij werken aan gedragsverandering in het gedwongen kader is MGV een onmisbare tool.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, is Miranda iemand die met veel plezier werkt. Een flinke dosis humor om het leren leuk te houden is aan haar dan ook wel besteed. Niet dat er niet kei hard gewerkt wordt, maar er wordt altijd gewerkt met een lach op het gezicht!

Ervaringen van deelnemers

Inmiddels is deze cursus al enkele keren uitgevoerd via open inschrijving maar ook in-company. Dit zeggen de deelnemers:

Moniek Vossebeld, preventief sociaal werker

Jaren geleden maakte ik kennis met deze methode. Ik wilde zelf nog effectievere gesprekken voeren, maar ik wil ook helpen om Motiverende Gespreksvoering te verspreiden, want het helpt mensen echt op weg naar verandering. Daarom heb ik me aangemeld voor deze cursus.

Ik vroeg me wel af of ik wel voldoende bekwaam was in de methode om er trainingen in te kunnen geven. Tijdens de cursus bleek dat ik voldoende in huis had om anderen te kunnen trainen. De cursus heeft mijn zelfvertrouwen zelfs een enorme boost gegeven. 

Ik waardeerde vooral dat ik in deze cursus twee vliegen in één klap kon slaan: ik kon inhoudelijk verder leren over de methode én ik leerde er trainingen in geven. In de cursus was er volop afwisseling en uitdaging en de MGV-spirit was zowel bij de trainers als de deelnemers duidelijk voelbaar! Deze cursus heeft mij veel kennis en inzichten opgeleverd waardoor ik effectieve MGV-trainingen kan geven. Maar daarnaast ook vertrouwen in eigen kunnen! Mijn doel is om trainingen MGV te blijven ontwikkelen en geven en me in 2019 aan te sluiten bij MINT, het internationale netwerk van MGV-trainers.

Kees Kerssies, docent Christelijke Hogeschool Ede en ambulant werker Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal

Ik heb mij aangemeld voor deze training zodat ik als docent ook Motiverende Gespreksvoering kan geven aan de studenten. 

Ik vroeg me vooraf af of mijn MGV ervaring en kennis voldoende zou zijn. Dit kon ik vooraf delen met de trainers, maar ook in de groep deelnemers. Achteraf gezien is me dat meegevallen en vond ik het leuk dat er een parallel proces zichtbaar is in het trainen/doceren van MGV en het zelf uitvoeren in de praktijk. De trainers pasten dit bewust toe en bespraken dit op meta-niveau.

De cursus was prettig door een combinatie van factoren: De diversiteit van het programma, de mate van interactiviteit, de afwisseling tussen theorie en praktijk en het concretiseren van het geleerde na de training.

Deze cursus heeft mij het volgende opgeleverd: Zelfvertrouwen in het geven van MVG aan studenten en handvatten voor het inrichten van een les MGV waarbij ik weet hoe ik kan toewerken naar gedragsverandering. Overigens kon ik dit ook toepassen bij andere lessen die ik geef!

Jouw investering

De belangrijkste investering is jouw tijd. Niet alleen voor de cursusdagen, maar ook voor de voorbereiding van de cursusdagen, en de toepassing van het geleerde na de cursus. Het vólgen van deze cursus maakt van jou geen goede MGV-trainer, wel het toepassen van wat je leert!

De financiële investering bedraagt € 1.990,- LET OP: deze training is een product van Bewezen Effect en deze prijs is dus exclusief BTW.
Je ontvangt ook de factuur vanuit hen en niet vanuit MI time. 

Voor jouw investering krijg je: 

 • Drie ervaren en gepassioneerde trainers/coaches die afwisselend, en soms ook samen deze cursus uitvoeren.
 • Vier interactieve en ervaringsgerichte cursusdagen
 • Een online leeromgeving gedurende de cursus
 • Lunches en consumpties tijdens de trainingen
 • Begeleiding
 • Een gegarandeerde toename in bekwaamheid en in het verzorgen van MGV trainingen
 • Een schat aan effectieve en leuke werkvormen
 • Een bewijs van deelname
 • Bonus: na afloop krijg je toegang tot de online training 'Breinvriendelijk trainen', zodat je je zelfstandig verder kunt ontwikkelen in je trainerschap!

Bij aanmelding ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden voor open trainingen. Na jouw aanmelding krijg je een bevestiging en een factuur. De standaard betalingstermijn is twee weken na de factuurdatum. Een betalingsregeling met gespreide betaling is in overleg mogelijk. Als je dat wilt, kun je dat aangeven bij jouw aanmelding.

Extra mogelijkheden

Begeleiding 

Misschien heb je behoefte aan extra begeleiding bij de uitvoering van jouw trainingen. Er zijn diverse extra begeleidingsmogelijkheden naast de cursus. Wil je meer weten, neem contact op en vraag dan naar de mogelijkheden.

Incompany cursus

We kunnen deze cursus, ook incompany aanbieden. Bij organisaties met meerdere MGV-trainers, is dat vaak goedkoper en effectiever omdat we de cursus dan nog meer op maat kunnen maken. Wanneer je dat wilt, kun je contact opnemen voor een offerte.

Ik doe mee aan de Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering

Meld je aan voor de training via onderstaande button.

Aanmelden

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.