Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de kennismakingsworkshop. Hier vind je meer informatie. 

LET OP: Al onze trainingen zijn voorlopig ONLINE!

Samenvatting Motiverende Gespreksvoering

Deze samenvatting Motiverende Gespreksvoering is een korte beschrijving van Motiverende Gespreksvoering. Een 'samenvatting Motiverende Gespreksvoering' is een hele klus. Om de methode echt te begrijpen, moet je haar ervaren. Wie echter in enkele minuten een overzicht wil hebben, kan dat op deze pagina vinden.

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit bewezen. Sinds een aantal jaren wordt Motiverende Gespreksvoering steeds breder toegepast. De empathische en motiverende houding van Motiverende Gespreksvoering heeft namelijk in vrijwel alle situaties waarin mensen begeleid worden bij gedragsverandering een positief effect. Motiverende Gespreksvoering is geen geprotocolleerd keurslijf, maar is een methode die goed gecombineerd kan worden met andere methodes en therapieën. Het is een manier van omgaan met veranderende mensen in combinatie met praktisch toepasbare communicatietechnieken om die verandering te stimuleren en te ondersteunen.

Deze samenvatting Motiverende Gespreksvoering is met name gebaseerd op de derde editie van het boek Motiverende Gespreksvoering dat verschenen is in het voorjaar van 2014.1 (Miller, William R. & Rollnick, Stephen. (2014). Motiverende Gespreksvoering, derde editie. Mensen helpen veranderen. Ouderkerk a/d IJssel, Uitgeverij Ekklesia. ) Ik heb in deze samenvatting Motiverende Gespreksvoering gekozen voor het woord ‘begeleider’. Dit kan bijvoorbeeld een hulpverlener zijn, een docent, een trainer, een adviseur, een leidinggevende, een coach of een ouder. Kortom iedereen die mensen begeleidt bij gedragsverandering.

Motiverende Gespreksvoering in het kort

Motiverende Gespreksvoering is een manier van gesprekken voeren waarin de begeleider op zoek gaat naar de veranderwens van de ander, en de ambivalentie (twijfels, tweeslachtigheid) die deze verandering belemmert. Vervolgens gebruikt de begeleider specifieke gesprekstechnieken om deze ambivalentie op te lossen en concrete stappen te zetten richting gedragsverandering.

Motiverende Gespreksvoering vermindert weerstand, en versterkt de intrinsieke motivatie voor verandering. Motiverende Gespreksvoering is een ‘evidence based’ methode in de gezondheidszorg. Begeleiders die getraind zijn in Motiverende Gespreksvoering kunnen doelbewust gedragsverandering beïnvloeden door hun communicatie. Dat gebeurt niet in een stijl van stiekeme manipulatie, maar vanuit acceptatie, compassie en samenwerking. Het versterken van het zelfvertrouwen en het ontlokken van zelfmotiverende uitspraken is een belangrijke eigenschap van Motiverende Gespreksvoering.

De geschiedenis van Motiverende Gespreksvoering

Dr. William Miller en Dr. Stephen Rollnick

Motiverende Gespreksvoering is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode zijn William Miller en Stephen Rollnick. Zij deden onderzoek in de verslavingszorg, publiceerden hierover en pasten hun methode toe. In 1991 werd de eerste editie van het boek Motiverende Gespreksvoering gepubliceerd. Dr. Stephen Rollnick. Miller en Rollnick ontdekten hoeveel invloed taal heeft op verandering. 

Ze ontdekten dat weerstand tegen verandering geen persoonlijke eigenschap van een cliënt is, maar vooral iets wat zich afspeelt in de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Ze ontdekten hoe het taalgebruik van een hulpverlener weerstand bij cliënten kon laten afnemen, het zelfvertrouwen van cliënten kon versterken en hoe de bereidheid tot verandering in een gesprek kon groeien.

Inmiddels zijn er meer dan 25.000 artikelen over Motiverende Gespreksvoering geschreven, zijn er meer dan 200 gerandomiseerde klinische onderzoeken over Motiverende Gespreksvoering gepubliceerd, en is in 2014 de derde, geheel herziene editie van het boek verschenen. Meer informatie over de geschiedenis van Motiverende Gespreksvoering (Engelstalig) vind je hier.

Motiverende Gespreksvoering is één van de meest gebruikte behandelmethodes binnen de verslavingszorg, maar wordt ook daarbuiten steeds meer toegepast. De derde editie van het boek is dan ook niet alleen gericht op het begeleiden van ‘patiënten’ maar op het begeleiden van iedereen die voor een gedragsverandering staat.

De definitie van Motiverende Gespreksvoering

Miller en Rollnick geven in hun boek de volgende definitie van Motiverende Gespreksvoering: “Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.” Uit deze definitie kunnen een aantal aspecten van Motiverende Gespreksvoering afgeleid worden. Allereerst laat de definitie het doel zien: het gaat over verandering. De methode daarvoor is ‘gespreksvoering’. Er zijn meer methodes om gedragsverandering te stimuleren, maar Motiverende Gespreksvoering richt zich vooral op communicatie.

De manier van begeleiding en communicatie kun je typeren met ‘samenwerking’. Verandering kan ook opgelegd en afgedwongen worden vanuit een bepaalde expertstatus, maar dat is niet de stijl van Motiverende Gespreksvoering. Motiverende Gespreksvoering gaat er van uit dat gedragsverandering pas succesvol is wanneer mensen zelf willen veranderen. De motieven voor verandering hebben mensen vaak al in zich. Zelfs als ze oppervlakkig gezien nog weerstand vertonen. Als begeleider kun je mensen helpen hun motieven voor verandering te ontdekken en te versterken.

Binnen Motiverende Gespreksvoering wordt de term ‘weerstand’ overigens niet gebruikt. Men spreekt van ‘behoudtaal’ (argumenten tegen verandering) of van ‘wrijving’ (in de relatie met de begeleider). De basisstijl van Motiverende Gespreksvoering is ‘gidsen’. Gidsen houdt het midden tussen ‘volgen’ en ‘sturen’. Een sterk sturende rol van de begeleider maakt mensen passief, of zorgt ervoor dat ze zich gaan verzetten. Een volgende rol van de begeleider gaat er van uit dat mensen alles zelf kunnen, en kan hen enigszins stuurloos maken.

Een gids stemt zijn begeleiding af op de behoeften van ‘de klant’, maar kan binnen die kaders wel de leiding nemen. Motiverende Gespreksvoering is geen magisch wondermiddel. Het is geen methode om mensen iets te laten doen wat ze absoluut niet willen. Wel biedt Motiverende Gespreksvoering concrete handvatten om mensen te helpen hun belemmeringen tegen verandering te overwinnen. 

De volledige samenvatting Motiverende Gespreksvoering

Je kunt hier een samenvatting Motiverende Gespreksvoering in pdf-formaat downloaden. Hierin vind je bovenstaande tekst, en daarnaast nog een samenvatting van de spirit van Motiverende Gespreksvoering, de processen binnen een verandergesprek, en een samenvatting van de belangrijkste technieken en het effect van Motiverende Gespreksvoering.

Op deze website bieden we ook een lijst met onderwerpen aan die in trainingen Motiverende Gespreksvoering aan de orde komen. Je vindt de lijst op deze pagina.

Wil je meer leren over Motiverende Gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering is een communicatiemethode voor het begeleiden van gedragsverandering. Als je meer wilt leren over deze methode, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Neem contact op wanneer je op zoek bent naar een trainer die in jouw organisatie trainingen kan verzorgen, of wanneer je op zoek bent naar individuele begeleiding.
  • Voor een kennismaking met Motiverende Gespreksvoering kun je meedoen aan een gratis workshop.
  • Wil je de methode grondig leren, meld je dan aan voor de cursus Motiverende Gespreksvoering.

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.