Anniek van den Berg

Coördinator Stichting Pluspunt Rotterdam

Dit was een succesvolle training voor Pluspunt Rotterdam: weerstand en motivatie overwonnen!

Mijn naam is Anniek van den Berg en ik ben werkzaam als coördinator bij Stichting Pluspunt Rotterdam: een werkcentrum voor Rotterdammers in een kwetsbare positie. Wij bieden begeleiding bij dagbesteding en doen dat op vier bijzondere locaties; hier zijn deelnemers vijf dagen per week actief in de werkplaatsen. Omdat dit van de begeleiders verschillende begeleidingsvaardigheden vraagt (kennis over werkplaatsen én mensen), hebben wij begeleiders met verschillende achtergronden – nogal een uitdaging om daar passende scholing voor te vinden in teamverband. Zo werken bij Pluspunt maatschappelijk werkers, maar ook collega’s met een achtergrond in de haven of uit de kunstwereld.

Met deze uitdaging kwam ik bij Miranda op de lijn. Ik kende zelf motiverende gespreksvoering uit mijn opleiding een leek mij passend bij de thema’s waar mijn team met regelmaat tegenaan loopt: weerstand en motiveren. Na een uitgebreide telefonische uitvraag van Miranda zijn wij tot passende thema’s en de juiste vorm gekomen.

“Na een uitgebreide telefonische uitvraag van Miranda
zijn wij tot passende thema’s en de juiste vorm gekomen.”

Aangezien wij als dagbestedingsplek alle werkdagen open willen zijn voor deelnemers, kunnen trainingsmomenten niet te lang duren of te vaak plaatsvinden. Zo zijn wij uitgekomen op twee dagdelen, met wat tijd ertussen voor oefenen en huiswerk. Het eerste dagdeel ging over omgaan met weerstand. Het team kwam met bruisende voorbeelden en er werden constructieve discussies gevoerd. Er werd geoefend en gelachen. Voor veel collega’s was het ‘leeg laten lopen’ van het emotieballonnetje een eyeopener: je bewust aansluiten bij de ander alvorens je eigen agenda te presenteren. Het tweede dagdeel ging over motivatie. Er is fanatiek geoefend en naderhand waren collega’s erg enthousiast. Het geeft houvast en schud je weer even uit je vaste stramien.

Een dikke pluim voor Miranda: je hebt weten aan te sluiten bij de verschillende niveaus en achtergronden van het team, de spanningsboog en deed dit ook nog eens met humor. De inhoud van de trainingen was uitdagend en de afwisseling met praktische opdrachten hielp om de energie erin te houden. Nogmaals dank, ik zal je zeker aanraden bij collega’s uit het werkveld!