Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de kennismakingsworkshop. Hier vind je meer informatie. 

LET OP: Al onze trainingen zijn voorlopig ONLINE!

Onderwerpen Motiverende Gespreksvoering

Welke onderwerpen Motiverende Gespreksvoering kun je verwachten in een training? Deze pagina geeft je een lijst met mogelijke onderwerpen. Per onderwerp kun je bepalen welk niveau je al hebt of welk niveau je wilt bereiken. Deze pagina is dus ook heel nuttig voor trainers die trainingen Motiverende Gespreksvoering geven.

De onderwerpen op deze pagina zijn geselecteerd door Sergio van der Pluijm en Arie Speksnijder. Zij hebben samen een train-de-trainercursus voor MGV-trainers ontwikkeld. Voor deze onderwerpen hebben zij gebruik gemaakt van het coderingsinstrument MITI 4.2.1 en van het boek van Miller en Rollnick: Motiverende gespreksvoering. 3e editie, 2014

Notitie vooraf

MGV is een complexe vaardigheid, waar de gemiddelde professional niet snel in uitgeleerd is. Beheersing van MGV vraagt naast oefening, feedback, reflectie en studie ook de nodige tijd. Beheersing van onderstaande competenties kun je daarom zien als 'stip aan de horizon'. Ze geven je de mogelijkheid om jezelf en anderen te monitoren en bewuste vervolgstappen te zetten in de richting van 'meesterschap'. 

Trainers kunnen deze competentieschalen gebruiken voor het selecteren van onderwerpen Motiverende Gespreksvoering voor hun trainingen.

Toelichting bij de competentieschalen

In dit overzicht vind je de belangrijkste onderdelen van MGV-trainingen. Je kunt deze competentieschalen gebruiken in jouw trainingen, maar natuurlijk ook om jouw eigen kennis en vaardigheden in kaart te brengen.

Ieder onderdeel beschrijft zichtbaar gedrag, want deze ‘toepassing’ is het doel van een MGV-training. Het ‘weten’ en ‘begrijpen’ zijn stappen die (meestal) vooraf gaan aan het toepassen. Daarom hebben we voor de volgende schaalverdeling gekozen:

  • Weten: Als je iets weet over dit onderdeel, bijvoorbeeld als je de theorie hierover kent, kun je jezelf een 1, 2 of 3 geven.
  • Begrijpen: Als je de theorie niet alleen weet, maar ook echt begrijpt, kun je jezelf een 4 of 5 geven.
  • Toepassen: Als je dit gedrag in gesprekken daadwerkelijk laat zien, kun je jezelf een 6 of hoger geven. Bij een 6 laat je het heel af en toe zien en bij een 10 laat je dit altijd zien.

Onderwerpen Motiverende Gespreksvoering

Wij hebben gekozen voor zes categorieën onderwerpen. Deze categorieën zijn vervolgens weer onderverdeeld in een aantal indicatoren.

  1. Inzicht in de methode Motiverende Gespreksvoering
  2. De spirit van Motiverende Gespreksvoering
  3. De processen binnen gesprekken Motiverende Gespreksvoering
  4. Basisvaardigheden in Motiverende Gespreksvoering
  5. Verandertaal, behoudtaal en wrijving
  6. Een veranderplan opstellen

Je kunt het volledige document met alle gedragsindicatoren (pdf) downloaden via deze link.

Wij vinden het natuurlijk heel fijn als je ons laat weten hoe jij deze lijst met onderwerpen gebruikt. Wellicht heb je nog feedback waar wij van kunnen leren.

Kijk hier voor een cursus Motiverende Gespreksvoering.

Kijk hier voor een train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering als je zelf deze methode wilt gaan trainen aan anderen.

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.