Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de kennismakingsworkshop. Hier vind je meer informatie. 

LET OP: Al onze trainingen zijn voorlopig ONLINE!

Garanties van MI time

Op deze pagina vind je de garanties van MI time. Als je een training of cursus Motiverende Gespreksvoering volgt bij MI time, kun je rekenen op de hoogste inhoudelijke en didactische kwaliteit. 

We hebben zeven garanties van MI time beschreven. Daarmee dagen we onszelf uit om het beste uit onszelf en uit de deelnemers aan onze trainingen te halen. Ambitieus? Jazeker! Wij vinden dat onze trainingen alleen geld waard zijn als je er echt iets leert. Dat geldt voor onze open trainingen, maar ook voor trainingen die wij in organisaties geven. 

Dit zijn onze zeven garanties:

  1. Je leert door het te doen
  2. Je gaat ook buiten de training aan de slag
  3. Je leert met effectieve leermethodes
  4. De leerstof is inhoudelijk up-to-date
  5. De training is afgestemd op jouw werksituatie
  6. Je krijgt persoonlijke aandacht
  7. We gaan voor meetbare resultaten

Garantie 1 - Je leert door het te doen

Minimaal 50% van iedere trainingsdag bestaat uit opdrachten en oefeningen waarmee de deelnemers zelf de leerstof verwerken en de gespreksvaardigheden oefenen. Op die manier maken we de kans zo groot mogelijk dat de deelnemers ook buiten de training het geleerde kunnen toepassen.

Garantie 2 - Je gaat ook buiten de training aan de slag

Iedere training of cursus is een leertraject met voorbereidings- en verwerkingsopdrachten buiten de cursusdagen. Deelnemers en opdrachtgevers moeten rekenen op een tijdsinvestering naast de cursusdagen die minimaal even groot is als het aantal trainingsuren.

Bij trainingsopdrachten in organisaties betekent dit dat het noodzakelijk is dat de deelnemers op hun werkplek de gelegenheid krijgen om te oefenen. Samen met de opdrachtgever ontwerpen we opdrachten die buiten de training uitgevoerd kunnen worden. Eventueel kunnen we ook een medewerker opleiden tot trainer/ coach Motiverende Gespreksvoering zodat de deskundige begeleiding van medewerkers intern uitgevoerd kan worden.

Garantie 3 - Je leert met effectieve leermethodes

Het resultaat van een training wordt uiteraard niet alleen door de inhoudelijke deskundigheid van de trainer bepaald, maar vooral door het vermogen van de trainer om dit aan anderen te leren. Iedere trainer die voor MI time werkt heeft dan ook ruime didactische kennis en ervaring.

Garantie 4 - De leerstof is inhoudelijk up-to-date

De trainers van MI time zijn veelal lid van het internationale Motivational Interviewing Network of Trainers: MINT. Zij werken met de laatste editie van de methode en zijn in staat om de basis van de methode aan iedere doelgroep te leren. Bij trainingen voor gevorderden of voor specialistische doelgroepen zoeken we naar de trainer die daar het beste bij past.

Garantie 5 - De training is afgestemd op jouw werksituatie

Iedere training stemmen wij af op de praktijk van de deelnemers. De trainer verzamelt bij de deelnemers (en eventueel ook bij de opdrachtgever) informatie over de werksituatie van de deelnemers en de lastige situaties die zij daarin tegen komen. Deze informatie wordt gebruikt om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk van de deelnemers. Uiteraard geldt dit bij een incompany-cursus meer dan bij open inschrijving met individuele deelnemers.

Garantie 6 - Je krijgt persoonlijke begeleiding

Een trainer van MI time kent de deelnemers. De trainer kent hun namen, geeft persoonlijke feedback en biedt na de training persoonlijke begeleiding op afstand aan voor de deelnemers die vragen hebben. Bij trainingen in organisaties kunnen niet alleen de deelnemers op de aandacht van de trainer rekenen, maar ook de organisatie. De trainer, of een adviseur van MI time, adviseert de opdrachtgever op welke manier het geleerde blijvend toegepast kan worden door de deelnemers.

Garantie 7 - We gaan voor meetbare resultaten

MI time wil samenwerken met deelnemers en organisaties die echt willen investeren in zichzelf en hun medewerkers. Het gaat ons om het resultaat en niet om de training. Je mag aannemen dat na actieve deelname aan een training van MI time de deelnemers de gestelde doelen bereikt hebben.

Een uitzondering hierop vormen kennismakingsworkshops. Uiteraard is het mogelijk om als organisatie medewerkers vrijblijvend kennis te laten maken met Motiverende Gespreksvoering.

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.