Maak kennis met Motiverende Gespreksvoering tijdens de kennismakingsworkshop. Hier vind je meer informatie. 

LET OP: Al onze trainingen zijn voorlopig ONLINE!

Bevestigen

Bevestigen is binnen Motiverende Gespreksvoering meer dan een techniek. Het is een positieve manier van kijken naar veranderende mensen. Hou zou je de kwaliteiten van mensen kunnen benoemen, als je ze niet ziet?

Bevestigen

Bevestigen is de derde van de ORBSI-vaardigheden. De andere vaardigheden zijn: Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Samenvatten en Informatie geven. 

Bevestigen doe je in een gesprek door te benadrukken wat positief is. Dat kan in het algemeen, bijvoorbeeld door keuzevrijheid te benadrukken. "Ik ben er niet om jou te dwingen, ik ben er om jou te helpen bij de keuze die jij wilt maken. Jij beslist zelf over jouw leven."

Bevestigen wordt natuurlijk nog persoonlijker als je kwaliteiten, inspanningen en positieve eigenschappen van iemand opmerkt en benoemt.

Niet alle bevestiging hoeft bij jou vandaan te komen. Bevestigen kan ook door mensen te vragen hun eerdere successen, kwaliteiten en geslaagde pogingen te beschrijven.

Waarom bevestigen?

Bevestigen is een basisvaardigheid binnen Motiverende Gespreksvoering omdat de methode uitgaat van de krachten en mogelijkheden in mensen. Het heeft niet voor niets raakvlakken met het humanisme en met de positieve psychologie.

Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak maar al te goed weten dát ze moeten veranderen en wát ze moeten veranderen. Maar het ontbreekt vaak aan vertrouwen. Vertrouwen in de mogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen. In een ondersteunende, bevestigende omgeving komt verandering veel gemakkelijker tot stand dan in een confronterende, afwijzende omgeving.

Bevestigen is niet soft. Het is een bewuste keuze om niet alleen naar problemen te kijken, naar alles wat niet deugt. En die keuze vraagt moed, en is soms best lastig. Het lijkt bij ons ingebakken te zitten om onze aandacht te richten op wat niet goed is. En juist wat je aandacht geeft groeit. Wanneer we bij cliënten en coachees aandacht geven aan wat wel lukt, en wat wel goed is, komt er een innerlijke energie vrij die verandering mogelijk maakt.

Het verschil tussen complimenten en bevestigingen

Er is een verschil tussen complimenten en bevestigingen. Als we beide begrippen enigszins uit elkaar trekken dan is dit het verschil:

  • Een compliment is jouw (positieve) oordeel over iets van de ander.
  • Een bevestiging is neutraler: je ontdekt iets in de uitspraken of het gedrag van de ander en benoemt dat.

Compliment: "Wat goed dat je die taak geweigerd hebt!"

Bevestiging: "Het is je gelukt om die taak te weigeren!" (Met blijde glimlach.)

Een compliment begint doorgaans met de mening van de coach, en begint vaak met het woord 'ik'. In een bevestiging staat de ander centraal, en daarom begint een bevestiging vaak met 'je' of 'u'.

Het verschil tussen een compliment en een bevestiging is niet bijzonder groot. Ook een bevestiging heeft, door het feit dat je dit opmerkt en benoemt, en ook door je intonatie, het gevoel van een compliment. En de meeste complimenten hebben hetzelfde effect als een bevestiging.

Toch zit er een belangrijk risico aan het geven van complimenten. De persoon die een compliment geeft, plaatst zichzelf namelijk heel subtiel boven de ander. De indirecte boodschap is: Ik ben in staat om te beoordelen wat goed is. En laten we wel wezen: in veel gesprekken heb je ook enigszins die rol. Maar waar teveel complimenten gegeven worden, komt de samenwerkingsrelatie in gevaar. De relatie wordt ongelijk. De coach wordt de expert, en de coachee wordt afhankelijk.

Oefeningen

Oefening 1 - anders kijken

Bevestigen begint met anders kijken. Probeer eens met andere ogen te kijken naar dit verhaal van een coachee. Welke kwaliteiten zie je? Wat zou je kunnen benoemen? Noteer dit, en kijk daarna onderaan de pagina naar de mogelijke antwoorden die daar staan. Welke had je zelf ook ontdekt?

Het gaat me toch nooit lukken om een baan te vinden. Ik ben verbaal niet zo sterk en uiteindelijk worden de extraverte types toch als eerste gekozen. Zelfs al heb je dat als boekhouder helemaal niet zo nodig. En dan heb ik ook mijn leeftijd nog tegen. Ik geloof dat ik al 25 sollicitatiebrieven geschreven heb, maar het levert niet veel op. Ook die LinkedIn-cursus heb ik toegepast, maar daar verwacht ik ook niet veel van.

Oefening 2 - anders kijken

Neem een cliënt of coachee in gedachten, of iemand anders uit je bekenden. Bij voorkeur iemand van wie je het gedrag wat vervelend, misschien wel frustrerend vindt. Neem een vel papier en beschrijf:

  • De goede redenen waarom deze persoon zo doet. Redenen die een positieve begrijpelijke en aannemelijke verklaring geven voor dit gedrag.
  • De kwaliteiten die zichtbaar worden door dit gedrag. 
  • De kwaliteiten die deze persoon ook heeft, maar nog niet zichtbaar zijn geworden.

Wat gebeurt er nu met jouw gedachten over deze persoon?

Oefening 3 - complimenten ombuigen naar bevestigingen

Probeer de volgende, enigszins overdreven complimenten om te buigen naar meer neutrale bevestigingen. Onderaan de pagina lees je mogelijke antwoorden.

"Ik ben heel trots op je. Wat goed dat het je gelukt is om alles wat we in het vorige gesprek hebben afgesproken ook uit te voeren!"

"Wauw man, tof dat je wat meer durft los te laten!"

"Het is heel goed dat je wat minder bent gaan roken. Prima keuze."

Oefening 1 - mogelijke antwoorden

"Je hebt, ondanks je leeftijd, zelfs een LinkedIn-cursus gevolgd!"

"Je moet wel een echte doorzetter zijn om na zoveel tegenslag nog vol te houden."

"Je bent je bewust van de kwaliteiten die nodig, en niet nodig, zijn voor je werk."

Of een bevestiging goed is, is ook afhankelijk van de context, en van jouw intonatie. Cynisme is hier niet op z'n plaats. Nadat de coachee op jouw bevestiging gereageerd heeft, kun je deze kwaliteit nog verder uitvragen. "Hoe is het jou gelukt om....?"

Oefening 3 - mogelijke antwoorden

"Je hebt hard gewerkt aan je actiepunten, met als resultaat dat je alles uitgevoerd hebt!"

"Het is je dus gelukt om iets waar je eigenlijk graag controle over wilde houden, toch los te laten!" (Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?)

"Je hebt de keuze gemaakt om minder te gaan roken, en dat is je gelukt!"

Wil je meer leren over Motiverende Gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering is een communicatiemethode voor het begeleiden van gedragsverandering. Als je meer wilt leren over deze methode, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Neem contact op wanneer je op zoek bent naar een trainer die in jouw organisatie trainingen kan verzorgen, of wanneer je op zoek bent naar individuele begeleiding.
  • Voor een kennismaking met Motiverende Gespreksvoering kun je meedoen aan een gratis workshop.
  • Wil je de methode grondig leren, meld je dan aan voor de cursus Motiverende Gespreksvoering.

Contact opnemen met MI time

Alle velden met een asterisk moeten ingevuld worden!

Vul het woord in dat je hieronder ziet.